• مدل PS-500_A

  خواندن ادامه
 • مدل PS-450

  مشخصات: حجم تخلیه: 7 لیتر رنگ: سفید وزن: 3 کیلوگرم اندازه: 400×120×370 میلیمتر

  خواندن ادامه
 • مدل PS-400

  مشخصات: حجم تخلیه: از 3 الی 7 لیتر رنگ: سفید وزن: 3 کیلوگرم اندازه: 400×120×370 میلیمتر

  خواندن ادامه
 • مدل PS-350

  مشخصات: حجم تخلیه: 10 لیتر رنگ: سفید وزن: 3/5 کیلوگرم اندازه: 400×125×355 میلیمتر

  خواندن ادامه
 • مدل PS-300

  مشخصات: حجم تخلیه: از 3 الی 10 لیتر رنگ: سفید وزن: 3/5 کیلوگرم اندازه: 400×125×355 میلیمتر

  خواندن ادامه

ما را در فسبوک دنبال کنید:

استاندارد:

تاییدیه ISO:

چهار محصول اخیر

مدل PS-500_A

مدل PS-400

مشخصات: حجم تخلیه: از 3 الی 7 لیتر رنگ: سفید وزن: 3 کیلوگرم اندازه: 400×120×370 میلیمتر

مدل PS-350

مشخصات: حجم تخلیه: 10 لیتر رنگ: سفید وزن: 3/5 کیلوگرم اندازه: 400×125×355 میلیمتر

مدل PS-300

مشخصات: حجم تخلیه: از 3 الی 10 لیتر رنگ: سفید وزن: 3/5 کیلوگرم اندازه: 400×125×355 میلیمتر